Biura pośrednictwa pracy reklamują proces zatrudnienia Ukraińców w Polsce hasłami, które można zgrupować w formie jednego sloganu: nie ma nic łatwiejszego niż zatrudnienie Ukraińca w Polsce. Czy jest to jednak prawda? Rzeczywistość w rekrutacji pracowników z Ukrainy, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Białorusi i Rosji jest uproszczona poprzez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1082, ale jakie tak naprawdę kryją się za tym procedury?

Jaki rodzaj legalizacji dla Ukraińca?

jak zatrudnić cudzoziemca z ukrainyOczywiście, wszystko zależy od tego, jakiego pracownika potrzebujemy i na jak długo jest nam potrzebny pracownik z Ukrainy. Większość Ukraińców przebywających obecnie w Polsce deklaruje, że jest w Polsce jedynie w charakterze tymczasowym. Oznaczać to może dwie rzeczy: albo wrócą do Ukrainy, albo wyruszą w podróż na Zachód Europy. Jest jednak również liczna grupa osób deklarujących dłuższy pobyt oraz pobyt na stałe. Jeżeli planujemy zatrudnić pracownika na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy to najlepszym rozwiązaniem będzie dla nas i dla pracownika oświadczenie do Urzędu Pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Jeżeli planujemy związać się z pracownikiem na dłuższy czas to pracownik musi wystąpić o pozwolenie o pobyt czasowy lub wizę oraz o pozwolenie na pracę. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z pracownika i oboje deklarujemy chęć dłuższej współpracy to sami możemy wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego o zezwolenie na pracę. Wówczas, to my mamy obowiązek dopełnić wszystkich formalności i przekazać pracownikowi kopię zezwolenia na pracę. Jak zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy? Najłatwiej powierzyć zadanie agencji pośrednictwa pracy, chyba że zależy nam na kosztach to możemy całą procedurę załatwić samodzielnie, ale musimy liczyć się z czasochłonnością poszukiwań i dopełniania procedur związanych z wypełnianiem postanowień ustawy o cudzoziemcach.

Jak widzimy, mamy do wyboru kilka ścieżek zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Wszystko zależy od charakteru, w jakim chcemy żeby pracował u nas cudzoziemiec z Ukrainy. Należy pamiętać, żeby nie lekceważyć obowiązku związanego z zalegalizowaniem pracy cudzoziemca. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary finansowe do 10 tysięcy złotych. Procedury zatrudnienia i legalizacji pobytu nie są skomplikowane, a w razie niemożności wykonywania ich samodzielnie, możemy współpracować z firmą pośredniczącą w tym.