Tak zwane kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej są przeznaczone dla kierowców, który planują rozpoczęcie pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego albo kierowcy autobusu. Wraz ze zmianą przepisów i wejście w życie dyrektywy unijnej, dotychczasowy kurs przewozu rzeczy i osób został zastąpiony kursem kwalifikacji wstępnej. Ma to na celu ułatwienie dostępu do pracy na terenie krajów Unii Europejskiej, gdyż wszyscy kierowcy z obszarów Unii będą mieć jednakowe uprawnienia. Co jeszcze warto wiedzieć na temat kwalifikacji wstępnej?

Korzyści z ukończenia kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

przyspieszona kwalifikacja wstępna w katowicachUzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej obowiązuje kierowców zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C+E, C oraz C1, D1+E, D+E, D. Wraz z nowymi ustaleniami obowiązującymi od 2006 roku, kierowcy są automatycznie podzieleni na dwie grupy. Kursy dotyczące uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej dzielą się na kilka rodzajów szkoleń, które obejmują podobne założenia programowe, jednak dedykowane są innej grupie kierowców. Dla osób  początkujących najważniejsze są dwa podstawowe kursy, w tym kurs kwalifikacji wstępnej pełnej oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Podstawowa różnica pomiędzy nimi oraz najważniejszym kryterium wyboru przez uczestników jest wiek kierowców podejmujących naukę. Kwalifikację wstępną pełną powinno uzyskać kierowcy starający się o prawo jazdy C i C+E, którzy ukończyli 18 lat, jednak nie przekroczyli wieku 21 lat. Oprócz tego kierowcy z prawem jazdy D i D+E, którzy mają ukończone 21 lat, a nie ukończyli jeszcze 23 lat. Możliwa jest także przyspieszona kwalifikacja wstępna w katowicach. Ten rodzaj kwalifikacji mogą wybierać kierowcy, którzy mają albo planują uzyskać prawo jazdy kategorii C i C+E i mają ukończone 21 lat lub D i D+E oraz ukończyli już 23 lata.

Szczegółowe programy kursu kwalifikacyjni wstępnej pełnej i przyspieszonej są ustalone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku. Zgodnie z założeniami powyższego rozporządzenia, oba kursy różnią się między sobą długością, jednak obejmują taki sam zakres poruszanych zagadnień. Tyczy się to zajęć teoretycznych oraz praktycznych, które są pogrupowane w specjalne bloki, z czego 195 godzin stanowi teorię, natomiast 65 godzin specjalistyczne zagadnienia dotyczące konkretnej kategorii prawa jazdy. Kolejne 16 godzi to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym.