Produkcja leków, precyzyjne określanie składu próbek, czy też wykonywanie specjalistycznych analiz chemicznych – wszystkie z tych czynności wymagają zastosowania odpowiedniego sprzętu. Niekiedy zaplecze apteki, czy strefa robocza w laboratorium nie zapewnia odpowiedniej czystości. Bardzo często konieczne jest stworzenie tzw. jałowego środowiska pracy, które w żadne sposób nie może wpłynąć na jakość i czystość analizowanego lub tworzonego materiału chemicznego, czy też biologicznego.

Różne typy komór laminarnych

komory laminarneNa obecnym rynku można znaleźć wiele rodzajów komór laminarnych. Urządzenia te pozwalają na stworzenie jałowego środowiska pracy. Na co dzień w powietrzu unoszą się liczne mikrocząsteczki, których nie widać gołym okien. W normalnych warunkach są w większości nieszkodliwe. Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku konieczności zachowania najwyższej czystości materiałów. Komory laminarne, jak sama nazwa wskazuje, wytwarzają laminarny przepływ powietrza. Powietrze to jest wcześniej odpowiednio oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Zależnie od specyfiki branży stosowane są różne rodzaje tych urządzeń. Podział na klasy determinuje stosowanie sprzętu, który jest dostosowany do analizowanych lub syntetyzowanych substancji. Klasa pierwsza wymaga najmniej restrykcyjnych zachowań. Komora ta posiada otwór w przedniej ścianie. Odizolowanie cząsteczek obecnych we wnętrzu tego urządzenia jest osiągane dzięki laminarnemu przepływowi powietrza. klasa trzecia zapewnia fizyczną barierę pomiędzy wnętrzem komory, a pracownikiem. Wykonywanie precyzyjnych czynności możliwe jej poprzez rękawice przymocowane do przedniej ściany komory. Do komory wtłaczane jest czyste i jałowe powietrze, które przeszła przez specjalistyczne filtry. To samo dzieje się z powietrzem wydalanym z wnętrza tego urządzenia – jest ono precyzyjnie oczyszczane.

Wiele branż wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Miejscem szczególnym są laboratoria. Niekiedy wymagają one stosowania jałowego powietrza, które nie ma już możliwości zanieczyszczenia analizowanego materiału chemicznego lub biologicznego. Warunki takie zapewniają komory laminarne różnych typów. Zależnie od specyfiki analiz jakie wykonują te miejsca można zdecydować się na różnego klasy tych sprzętów.