Studiując kierunki techniczne, a w szczególności mechanikę i budowę maszyn student powinien nabyć umiejętności poprawnego obliczania wytrzymałości materiałów. W tym celu przez uczelnię organizowane są zajęcia, które mają w sposób teoretyczny oraz praktyczny przybliżyć temat. Jest to możliwe poprzez odpowiednie zorganizowanie zajęć.

Maszyny wytrzymałościowe umożliwiają pomiar różnych sił

uniwersalna maszyna wytrzymałościowaW ramach zajęć teoretycznych realizowane są wykłady na których przedstawiana jest teoria umożliwiająca przybliżenie zagadnień, z którymi uczniowie będą mieli styczność w ramach laboratoriów. Na laboratoriach natomiast wiedza zdobyta w teorii jest weryfikowana w praktyce. Na zajęciach z mechaniki i budowy maszyn często spotkać można takie urządzenia jak chociażby uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, która umożliwia pomiar sił rozciągających oraz ściskających oddziałowujących na daną próbkę materiału. W ten sposób studenci są w stanie przekonać się jak działają wszelkie domieszki materiałów na ich właściwości fizyczne. Często bowiem obiektem badań są próbki metali różnych stopów oraz ich odlewy. W ten sposób porównywane są właściwości fizyczne, które w ostatecznym rozrachunku wpływają na trwałość i niezawodność konstrukcji. Uniwersalne maszyny wytrzymałościowe są więc bardzo przydatnym narzędziem, które ułatwia edukację przyszłych inżynierów. Warto dodać, że oprócz uniwersalnych maszyn w laboratoriach często można spotkać się ze zrywarkami, które umożliwiają pomiar sił rozciągających oraz prasami, które umożliwiają pomiar sił ściskających.

Jak widać pojęcie wytrzymałości materiałów ma wiele gałęzi, które muszą zostać przyswojone przez studentów. Dobra maszyny wytrzymałościowa jest w stanie pracować niezawodnie przez dziesięciolecia. W większości laboratoriów badawczych umieszczone są maszyny jeszcze z zeszłego stulecia, które świetnie nadają się do demonstracji zasady działania. Ich prawidłowa konserwacja na przestrzeni dziesięcioleci przynosi wymierne korzyści uczelniom wyższym.