Istnieją różne sposoby na stworzenie cyfrowej wersji prawdziwego obiektu. Budowanie trójwymiarowej reprezentacji obiektu może być wykonane, od podstaw, za pomocą oprogramowania do modelowania 3D lub za pomocą skanowania 3D. Skanowanie 3D to proces analizy obiektu ze świata rzeczywistego, w celu zebrania wszystkich danych, aby odtworzyć jego kształt i wygląd, cyfrowo.

Technika skanowania laserowego

skanowanie 3dDzięki temu procesowi, obiekt może stać się modelem 3D, służąc jako baza dla projektu 3D, który mamy zamiar rozwijać, ale może być również przydatny do rekonstrukcji, analizy lub symulacji pomysłów. Istnieją różne maszyny i metody do skanowania 3D obiektów. Wyboru techniki skanowania dokonujemy w odniesieniu do naszego projektu lub jego kontekstu. Laserowe skanowanie 3D to z pewnością najbardziej powszechna i najczęściej stosowana technika skanowania 3D. W tej metodzie, skanowanie polega na cyfrowym uchwyceniu kształtu obiektu za pomocą światła laserowego w celu uzyskania cyfrowej reprezentacji rzeczywistego obiektu. Skanery 3D są w stanie zmierzyć naprawdę drobne szczegóły i uchwycić swobodne kształty, aby wygenerować bardzo dokładne chmury punktów. Technika skanowania laserowego jest idealna do pomiarów i inspekcji złożonych geometrii. Pozwala na uzyskanie pomiarów i danych z miejsc, gdzie jest to niepraktyczne przy użyciu tradycyjnych metod. Skaner wykorzystujący światło laserowe jest trochę jak aparat fotograficzny: może uchwycić tylko to, co znajduje się w jego polu widzenia.

W tym procesie, kropka lub linia laserowa jest rzutowana na obiekt z urządzenia, a czujnik mierzy odległość do powierzchni tego obiektu. Przetwarzając te dane, można je przekształcić w siatkę triangulacyjną, a następnie w model CAD (Computer Aided Design, projektowania wspomaganego komputerowo).