Transport lądowy najczęściej odbywa się w ruchu kołowym. Dlatego też obserwujemy tak gwałtowny rozwój firm transportowych oferujących przewóz towarów zarówno na terenie kraju jak i za granicą. Dysponują one odpowiednio przygotowaną i przeszkoloną kadrą pracowniczą oraz profesjonalnym taborem samochodowym. Wszystko dla podnoszenia efektywności i bezpieczeństwa pracy. Dodatkową pomocą w tym zakresie są odpowiednie sankcje prawne wprowadzone dla poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Czym jest milog?

milog rozliczaniePraca kierowcy zawodowego należy do trudnych i odpowiedzialnych zajęć. Najczęściej odbywa się z daleka od miejsca zamieszkania oraz siedziby firmy. Z chwilą wyruszenia w kolejną trasę kierowca skazany jest często jedynie na własne umiejętności i możliwości. Przewożąc różnego rodzaju materiały ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich stan i bezpieczeństwo. Dlatego nawet w chwili przysługującej mu przerwy czy wypoczynku czuwa nad stanem swojego transportu. Tak trudna i odpowiedzialna praca powinna być odpowiednio wynagrodzona. Tym bardziej, że poza zmęczeniem fizycznym i wyczerpaniem psychicznym często dają o sobie znać różnego rodzaju emocje związane z tęsknotą za bliskimi czy stresem związanym z codziennym funkcjonowaniem.  Dlatego tak dużym docenieniem włożonego w pracę wysiłku okazało się wprowadzenie ustawy o płacy minimalnej tak zwanej milog. Jeśli w grę wchodzi milog rozliczanie spoczywa na barkach firmy transportowej, głównie na księgowości współpracującej ze spedycją. Przeanalizowane przez nią tachografy pozwolą na sprawdzenie przebiegu pracy  kierowcy i naliczenie stosownego wynagrodzenia. Milog to ustawa wprowadzona pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku przez władze Niemieckie ale dotycząca wszystkich kierowców oraz wszystkich rodzajów transportu znajdującego się na terenie Niemiec.

Ustawa mówi o naliczaniu płacy minimalnej  dotyczącej kierowców zawodowych. Do respektowania jej są zobowiązani wszyscy właściciele firm transportowych na terenie całej Unii Europejskiej.  Kierowca przebywający na terenie Niemiec powinien mieć naliczane wynagrodzenie w wysokości obowiązującej płacy minimalnej w chwili obecnej jest to około dziewięciu euro brutto na godzinę. Należne zobowiązania finansowe rozliczają i wypłacają właściciele firm transportowych.