Procesy zachodzące w przemyśle wymagają bardzo dużej dokładności. Jest to osiągane poprzez użycie wysokiej jakości sprzętu, który posiada właściwości adekwatne do zastosowania w danym procesie. Przykładem procesów, które wymagają bardzo dużej dokładności są wszelkie procesy mieszania substratów, które są wykorzystywane do produkcji wyrobu gotowego. Każda substancja wchodząca w skład danej mieszaniny musi bowiem być odpowiednio odważona oraz dozowana.

Czynności wykonywane w zakładach przemysłowych

waga przemysłowaSposób dozowania odgrywa również bardzo ważną rolę. Niektóre reakcje zachodzą bowiem jedynie w określonych warunkach takich jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie. Do realizacji tego rodzaju czynności wykorzystywane są wagi precyzyjne przeważnie elektroniczne lub analogowe, które podają wynik z dużą dokładnością do setnych części grama. W zakładach przemysłowych realizowane są jednak na co dzień bardziej trywialne czynności takie jak chociażby sprawdzanie wagi danej przesyłki czy ilości pozostałego substratu. W tym celu wykorzystywane jest takie urządzenie jak chociażby waga przemysłowa, która posiada dużą powierzchnię roboczą oraz szeroki zakres pomiarowy. Warto dodać, że w przypadku wag przemysłowych nie jest wymagana tak duża dokładność jak w przypadku wcześniej wspomnianych rozwiązań. Wagi przemysłowe charakteryzują się dokładnością rzędu dziesiątych części kilograma. Do większości zastosowań jest to wystarczająca dokładność. Większość wag przemysłowych posiada wyświetlacz złożony z paneli siedmiosegmentowych na których wyświetlany jest wynik pomiaru. Dzięki temu osoba znajdująca się nawet w dużej odległości od wagi jest w stanie dokonać odczytu zmierzonej wartości. Warto dodać, że niektóre wagi przemysłowe posiadają również dodatkowe funkcje oraz złącza, które umożliwiają ich podłączenie do sieci.

Dzięki temu wyniki pomiarów mogą być automatycznie przesyłane do jednostki centralnej. Wystarczy jedynie zainstalować odpowiednią aplikację, która dokonuje automatycznego zebrania wartości w danych odstępach czasu. Jak widać na terenie zakładów przemysłowych są stosowane różne rodzaje wag. Ich zastosowanie jest podyktowane przez wymaganą dokładność pomiaru oraz zakres pomiarowy. W zależności od przewidywanej masy stosowane są wagi o dużej dokładności lub wagi przemysłowe.