Najczęstszą usługą windykacyjną wybieraną przez klientów jest windykacja powiernicza. Polega ona na przelaniu całego zadłużenia na firmę windykacyjną, aby to ona przejęła prawo do wierzytelności na czas trwania windykacji. Wtedy też to firma windykacyjna staje się nowym wierzycielem dłużnika, a wcześniejszy właściciel nie musi już uczestniczyć w żadnych sprawach dotyczących windykacji polubownej lub sądowej albo komorniczej.

Czy warto wybrać się windykację na zlecenie?

windykacja długówBardzo popularny ma również sposobem windykacji jest windykacja na zlecenie. Polega ona na tym, że przez cały proces odzyskiwania należności klient jest jedynym pierwotnym właścicielem należności dłużnika. W takim przypadku nie dochodzi do tego, że klient przelewa pieniądze na konto firmy windykacyjnej, tylko udziela jej pełnomocnictwa na wykonanie skutecznej windykacji. Czy dobrym rozwiązaniem jest windykacja online? W dzisiejszych czasach mamy również możliwości, aby odzyskiwać swoje należności przy pomocy internetowej platformy windykacyjnej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu i nie chcą marnować go na kontakt z dłużnikiem. Internetowa windykacja długów oferuje nam szeroki wachlarz narzędzi do wykorzystania. Będziemy mogli w ten sposób bez problemu wygenerować odpowiednie dokumenty, a nawet negocjować z dłużnikiem online. Mamy następne gotowe pozwy do sądu, które wystarczy wydrukować, a także dokumenty, które pozwalają nam na dochodzenie zaległych należności przez komornika. Najczęściej do pierwszych czynności należy wygenerowanie wezwania do zapłaty i wysłanie je dłużnikowi. Są to podstawowe narzędzie służące do skutecznej windykacji online. Dzięki temu, że system sam odpowiednio spersonalizuju treść wezwania, to my nie musimy ręcznie sporządzać żadnego pisma, ani uzupełniać żadnych danych lub poszukiwać odpowiedniego wzoru w internecie.

Takie wezwanie do zapłaty możemy od razu wygenerować i wysłać naszemu dłużnikowi na pocztę email. Oszczędzamy w ten sposób bardzo dużo czasu, który musielibyśmy przeznaczyć na drukowanie wezwania do zapłaty i wysyłanie go pocztą tradycyjną. Jednak najlepiej jest wezwanie wysłać zarówno przez internet, ale także drogą tradycyjną do domu lub do biura firmy. Wtedy jest to bardziej skuteczniejsze.