W starych zakładach pracy przykładano niewiele uwagi do warunków na stanowiskach produkcyjnych, przez co bardzo wiele hal było koszmarnie zapylonych, co nie tylko wpływało na efektywność pracowników, ale również na wytrzymałość sprzętu. Zapylone i zakurzone maszyny psuły się nagminnie, i potrzebowały stałej konserwacji.

System odpylania do hali produkcyjnej

odpylacze przemysłoweTakie warunki nie były akceptowalne w żadnym nowym zakładzie przemysłowym, dlatego po przejęciu infrastruktury zdecydowaliśmy się na montaż porządnego systemu wentylacji, zarówno na hali produkcyjnej, jak i w mniejszych warsztatach. Nowoczesne odpylacze przemysłowe miały zostać zamontowane na samej hali, jak i na poszczególnych stanowiskach linii produkcyjnej, by nie tylko umożliwić pracownikom wykonywanie zadań bez konieczności użycia masek pyłowych, ale również by chronić maszyny przemysłowe od uszkodzeń spowodowanych nadmiernym zapyleniem i zakurzeniem. Wentylatory odciągowe miały bardzo dużą moc, standardowo ustawioną tak, by usuwać z hali wszelki pył powstały podczas procesu produkcyjnego, ale również i gromadzący się kurz. W przeciwieństwie do mniejszych warsztatów, nasza wentylacja ustawiona była na tryb ciągłej pracy, bezustannie oczyszczając halę nawet gdy sam zakład nie pracował. W szczególnych przypadkach, wentylacja mogła zostać ustawiona na podwójny ciąg, choć konieczne było wtedy przerwanie pracy i opuszczenie sali przez pracowników.

Taki tryb nie tylko pozwalał na usunięcie najcięższego pyłu metalowego i zastałego kurzu, ale również w razie awarii pomagał w wyciągnięciu z hali wszelkich substancji szkodliwych, które mogły zagrozić zdrowiu pracowników. Wentylacja ta miała również niezamierzoną aczkolwiek bardzo użyteczną zaletę utrzymywania znośnej temperatury na sali, wyciągając nagrzane powietrze ze stanowisk pracy.