Separator jest to urządzenie umożliwiające oczyszczenie ścieków przed odprowadzeniem ich do kanalizacji. Każdy separator jest zbudowany z dwóch kluczowych elementów: komora separacyjna i osadnik. Zgodnie z prawem, separatory muszą się znajdować się w barach, restauracjach, obiektach żywienia zbiorowego, zakładach spożywczych, masarniach, zakładach masarskich i wędliniarskich, zakładach tłoczących olej, fabrykach konserw, ubojniach, zakładach przetwórstwa rybnego oraz firmach cateringowych. 

O czyszczeniu separatorów

czyszczenie separatorów wrocławSeparator to urządzenie umożliwiające oczyszczenie ścieków przed odprowadzeniem ich do kanalizacji. Separatory różnią się od siebie wielkością, ale i przeznaczeniem. Istnieją bowiem separatory tłuszczu oraz substancji ropopodobnych. Pod żadnym pozorem nie wolno doprowadzać do nich ścieków innych niż te, do których jest przeznaczony. Separator substancji ropopodobnych stosuje się do oczyszczania wód roztopowych na terenach, gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia ropą. Działanie maszyn tego typu opiera się na procesie sedymentacji i flotacji. Dzięki nim jest możliwe oczyszczenie ścieków z lekkich zanieczyszczeń. Jednak separatory też trzeba jakoś czyścić. Istnieje wiele firm zajmujących się czyszczeniem separatorów. Czyszczenie separatorów Wrocław zapewnia bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. Proces czyszczenia obejmuje: zbieranie lekkich substancji z powierzchni wody; wypompowanie zawartości separatora; usunięcie osadów dennych; utylizacja zebranych zanieczyszczeń; płukanie wnętrza separatora i czyszczenie filtrów koalescencyjnych; napełnienie separatora czystą wodą. Czyszczenie odbywa się za pomocą metody mycia hydrodynamicznego (mycie ciśnieniowe), co pozwala na jak najefektywniejsze oczyszczenie zbiornika z zanieczyszczeń. Poza samym oczyszczeniem zbiornika, niektóre firmy trudnią się zbieraniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. 

Separatory pomagają w procesie oczyszczania ścieków, ale i one potrzebują odpowiedniej troski. To, co zostało oddzielone od ścieków nie może z powrotem trafić do natury. Dlatego te urządzenia należy poddawać specjalistycznym procesom oczyszczania. Według art. 62 ustawy o Prawie Budowlanym ten obowiązek przypada na właściciela separatora lub podmiot, który nim zarządza.