Rurociągi to nie tylko powszechnie kojarzone ogromne rury przysyłające paliwo czy gaz, ale też mniejsze instalacje spotykane na terenie niemal każdego zakładu przemysłowego. Są one niezwykle istotne do prawidłowej realizacji produkcyjnych, a ich awaria wiąże się ze stratami dla przedsiębiorstwa. Dlatego też konieczne jest ich regularne oczyszczanie z osadów i zanieczyszczeń. Do tego stosowane są nowoczesne urządzenia i techniki.

Firmy czyszczące rurociągi

czyszczenie rurociągówInstalacje rurowe są niezbędne do efektywnego transportu substancji ciekłych i gazowych na terenie przedsiębiorstw. Ciągły kontakt z tego rodzaju materiałami sprawia, że wewnątrz odkładają się osady i zanieczyszczenia. Dlatego czyszczenie rurociągów to konieczny zabieg, który powinien być wykonywany regularnie, aby zapobiec awariom. Te naraziłyby przedsiębiorstwo na duży straty związane z przestojem. Dlatego też zatrudnia się firmy specjalizujące się w takich zadaniach. Działają one na dwa różne sposoby. Starszy z nich zakłada usuwanie zanieczyszczeń przez wyspecjalizowanych i odpowiednio zabezpieczonych pracowników posługujących się właściwym sprzętem. Obecnie jednak odchodzi się od tej metody, na rzecz zautomatyzowanej. W tym celu do wnętrza rurociągu wpuszczany jest robot sterowany przez operatora, dzięki czemu nikt nie zostaje narażony na działanie szkodliwych substancji.

Czyszczenie instalacji do rurowego transportu cieczy i gazów na terenach przemysłowych to trudne i wymagające zadanie, którego podejmują się specjalistyczne firmy. Korzystają one przy tym z właściwych środków chemicznych, wody, albo piaskowania. W nowoczesnych metodach, za czyszczenie odpowiada natomiast robot sterowany przez operatora z zewnątrz rurociągu, co sprawia, że proces ten nie zagraża zdrowiu pracowników.