Regularne stosowanie środków smarnych ma zbawienny wpływ na nasze maszyny i pojazdy. Smary zapobiegają przegrzewaniu i tarciu ruchomych podzespołów urządzeń, wykorzystujących łożyska. Dzięki swoim właściwościom środki smarne wydłużają życie maszyn i ich ruchomych elementów oraz zapobiegają występowaniu usterek mechanizmów.

Zastosowanie środków smarnych

środki smarne do maszynŚrodki smarne należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, lub przynajmniej dwa razy w sezonie użytkowania maszyny lub urządzenia. Wskazówki dotyczące częstotliwości konieczności aplikacji smarów znajdziemy w instrukcji dołączone do urządzenia lub w specjalnych oznaczeniach umieszczonych na tablicy informacyjnej na maszynie. Istnieje wiele klasyfikacji substancji smarnych. Jedna z nich dzieli je ze względu na zastosowanie, czyli środki smarne do maszyn, środki konserwacyjne, środki do obróbki metali i środki do form ceramicznych. Najprostszym podziałem środków smarnych jest podział ze względu na konsystencję na smary i oleje. Oleje poza swoją główną funkcją, czyli smarowaniem elementów, służą także do chłodzenia i czyszczenia ruchomych elementów. Ich wadą może być to, że z czasem wypływają z łożyska, więc trzeba dość często je uzupełniać. Smary natomiast pozostają w miejscu aplikacji. Z tego względu najczęściej stosuje się je w miejscach, gdzie częsta aplikacja środków smarnych może być problematyczna lub zbyt kosztowna. Środki smarne dzieli się także ze względu na ich skład, na środki mineralne, syntetyczne oraz półsyntetyczne. Przy wyborze odpowiednich środków smarnych należy kierować się przede wszystkim warunkami panującymi w środowisku pracy, czyli temperaturą i obciążeniem układu. Niektóre z gałęzi przemysłu stawiają specyficzne wymagania przed środkami smarnymi. Na przykład w przemyśle spożywczym wszystkie maszyny muszą używać środków smarnych, które zostały dopuszczone do kontaktu z żywnością. W maszynach, które są stosowane w miejscach, gdzie nie można dopuścić do skażenia środowiska naturalnego stosuje się środki biodegradowalne.

Środki smarne dobrej jakości wydłużą życie każdej maszyny, nawet pracującej pod naprawdę dużym obciążeniem. Dlatego warto zwrócić uwagę, czy wybierane przez nas smary i oleje spełniają normy DIN 51502 lub DIN 51825 zgodne z wytycznymi unijnymi. Pamiętajmy też, że nawet najlepszy smar nie zastąpi regularnie przeprowadzanych prac konserwacyjnych.