W większości starych budynków, kanały kominowe są zwykłymi tunelami, zabudowanymi w konstrukcji. Podczas gdy funkcjonują one zadowalająco, w wielu budynkach wymagają ciągłego czyszczenia i przetykania, gdyż z racji ich budowy, zatykają się i brudzą zaskakująco szybko. W nowych zabudowaniach zawiera się więc o wiele lepsze i nowocześniejsze rozwiązania techniczne, które pozwalają na wyeliminowanie większości problemów z odprowadzaniem dymu.

Najnowocześniejsze rury do kominów

wytrzymałe rury kominowe izolowaneNiemal w każdym nowym budynku, odprowadzanie dymu nie odbywa się już przez normalne przewody wentylacyjne, a przez dedykowaną infrastrukturę, która funkcjonuje znacznie lepiej, i nie wykazuje takich problemów jak normalne kanały, budowane razem z obiektem. Podstawą takiej infrastruktury wentylacyjnej są wytrzymałe rury kominowe izolowane, stworzone specjalnie po to, by być głównym elementem systemów odprowadzających dym spalinowy. Rury te wykonane są z tworzywa sztucznego, które nie tylko jest niepodatne na wysokie temperatury, ale posiada również powierzchnię mającą bardzo gładką fakturę, a dzięki temu utrudniającą osadzanie się sadzy i osadów we wnętrzu komina. Zazwyczaj są one montowane w dopiero powstających zabudowaniach, ale w razie gdy potrzebna jest modernizacja starego domu czy obiektu, można je również użyć jako nowe rury odprowadzające, montowane w miejscu starych kanałów wentylacyjnych. Rury te są doszczelniane na łączeniach, i uniemożliwiają wydostawanie się dymu czy zanieczyszczonego powietrza z ich wnętrza na całej długości instalacji. Materiał z którego są wykonane, natomiast, jest odporny na wypaczanie po długim wystawieniu na wysokie temperatury, ale również zapobiega gromadzeniu się na powierzchni wewnętrznej sadzy, brudu oraz innych osadów, które zatykają zwykle przewody kominowe i utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają odprowadzanie dymu, stwarzając tym samym zagrożenie dla mieszkańców budynku.

Rury tego rodzaju są produkowane przez wielu różnych producentów wyposażenia wytwarzanego z tworzyw sztucznych. Są więc szeroko dostępne i stosunkowo tanie. Poleca się jak najszybszą wymianę dotychczasowych kanałów odprowadzających dym z pieców czy kominków na właśnie tego rodzaju rury, z racji znacznie lepszego przystosowania do zadania jakie mają spełnić.