Budowa sieci ciepłowniczej musi być zgodna z obowiązującymi normami i przede wszystkim nie powinna stanowić zagrożenia dla ludzi. Jednak kiedy już zostanie wybudowana jest w stanie zapewnić transport energii cieplnej do odbiorców, którzy jej potrzebują.

Jak dzielimy sieci ciepłownicze?

Projekty sieci ciepłowniczychSieci ciepłownicze możemy podzielić na kilka grup. Przede wszystkim rozróżniamy je ze względu na rodzaj nośnika ciepła. W związku z tym powstają sieci ciepłownicze wodne oraz parowe. W tych pierwszych źródłem ciepła są oczywiście kotły wodne lub wymienniki ciepła, które możemy podzielić na niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe. Z kolei te drugie stosowane są częściej do celów technologicznych, a nie do ogrzewania. Ponadto dzielimy sieci ze względu na przeznaczenie, gdzie wyróżniamy komunalne i przemysłowe. Ważna jest również liczba rurociągów. Dlatego budowane są sieci wodne jednoprzewodowe, dwuprzewodowe, trójprzewodowe, czteroprzewodowe oraz wieloprzewodowe. Kolejnym istotnym elementem jest sposób ułożenia rurociągów. W związku z tym wyróżniamy sieci podziemne, kanałowe, nadziemne, i bezkanałowe. Są one również prowadzone w kanałach nieprzechodnich, półprzechodnich i przechodnich. Możemy również podzielić sieci ciepłownicze na odcinki. Wśród nich wyodrębniamy sieć tranzytową, magistralną a także przyłącze ciepłownicze. Projekty sieci ciepłowniczych są przeróżne. W zależności od tego jak jest zbudowana, może w określonych kierunkach przesyłać ciepło. Co pozwala nam na budowanie sieci promienistych, pajęczych, pierścieniowych oraz w postaci kratownicy.

Sposobów budowania, a także rozmieszczenia sieci ciepłowniczych jest bardzo dużo. Jednak nie możemy zapominać o naszym bezpieczeństwie. W związku z tym musimy dokładnie przeanalizować normy prawne jakie obowiązują podczas budowania rożnego rodzaju sieci ciepłowniczych, tak by nikomu nie stała się krzywda.