Pozyskiwany materiał drzewny jest na tyle cenny, że bardzo ważnym jest by wykorzystywać go w jak największym stopniu. Pomagają w tym nowoczesne maszyny i urządzenia tartaczne oraz stolarskie ograniczające straty do minimum. Jednym z rodzajów znanych od lat urządzeń do wstępnego przerobu drewna są rębaki. Na rynku występują w bardzo wielu odmiennych parametrach rozmiarów, wydajności i budowy.

Trwałe i wydajne rozdrabniacze do drewna

rębak tarczowyWśród obecnie używanych urządzeń do rozdrabniania drewna wyróżniamy modele o różnych mechanizmach tnących. Bardzo często wykorzystywany jest rębak tarczowy, którego nazwa pochodzi od budowy modułu tnącego. Składa się on ze wirującej, stalowej tarczy, na której są umocowanie noże tnące z wysokogatunkowej stali narzędziowej. Liczba noży tnących jest różna w zależności od modelu. Odmiennym w stosunku do rębaka tarczowego są modele bębnowe. W tym przypadku noże umieszczone są na obrotowym bębnie. Niezbędnym uzupełnieniem mechanizmu tnącego w obu przypadkach jest przeciw nóż. Rębaki do drewna są oferowane przez producentów w trzech rodzajach napędów. Jako jednostki napędowe wykorzystuje się silniki elektryczne oraz spalinowe. Szczególną formą rębaka do drewna jest urządzenie współpracujące z ciągnikiem i pobierające napęd poprzez wał odbioru mocy. Każdy potencjalny odbiorca niezależnie czy będzie to profesjonalista, czy użytkownik domowy może znaleźć na rynku urządzenie dostosowane do swoich potrzeb. Profesjonalne firmy mogą wybierać sprzęt spośród ogromnej gamy rębaków o różnych wielkościach, parametrach cięcia i rodzajów napędu. Najważniejsze jest określenie własnych potrzeb i pożądanych efektów pracy rębaka. Rębaki są urządzeniami dość prostymi w budowie lecz producenci wprowadzają do ich konstrukcji szereg innowacji ułatwiających pracę operatora, zwiększających funkcjonalność i podnoszących bezpieczeństwo pracy. Podstawowe elementy konstrukcji rębaków do drewna to najczęściej blaszany lej podawczy, mechanizm tnący (tarczowy lub bębnowy), jednostka napędowa, wentylator, ramię wyrzutowe. Ze względu na bardzo duże przeciążenia występujące podczas pracy urządzenia są one wykonane z bardzo dobrych materiałów gwarantujących trwałość i niezakłóconą bardzo wysoką wydajność.

Bardzo ważną cechą nowoczesnych rębaków spalinowych oraz ciągnikowych jest ich mobilność umożliwiająca pracę bezpośrednio w terenie. Wpływa to znacząco na zmniejszenie kosztów pracy oraz na skrócenie do minimum procesu przetwarzania drewna. Dzięki rębakom do dalszego przetwarzania wykorzystywane są gałęzie drzew i krzewów, odrosty i każdy inny odpadowy materiał drzewny. Zrębki służą do produkcji opału oraz są wykorzystywane w innych branżach.