Środki przekazu filmowego w biznesie są specyficznym nośnikiem informacji. Biznesowi, w zależności od jego specyfiki, zależy na przekazaniu pewnych informacji uwzględniając konkretną potrzebę marketingową. Można posiłkować się wielominutową produkcją, karkołomnymi prezentacjami, ale istnieje także taka koncepcja przekazywania wiedzy, która sprowadza się do tego, że podstawowe rzeczy, nawet o dużym stopniu trudności, można przekazać w sposób prosty, zrozumiały i szybki.

Sprytny explainer marketing

marketingowy explainer videoKoncepcja przekazywania wiedzy w sposób przyjemny, przystępny i zrozumiały dla każdego odbiorcy obecna jest w marketingu wideo w formie tzw. explainer video. Marketingowy explainer video to nic innego jak zastosowanie metody łatwego i zwięzłego komunikowania jakiegoś przekazu na potrzeby reklamowe. Explainer video sam w sobie musi cechować się prostotą, stąd ograniczanie jego trwania do minimalnej długości. Obecnie uważa się, że dobry explainer video nie powinien być dłuższy niż 15 sekund. Celem takiego zabiegu jest maksymalne skupienie pewnej informacji w zwięzłej formie, pozwalającej na wyłuszczenie najważniejszego i jednoczesne odprężenie widza od konieczności nadmiernej koncentracji swojej uwagi na rzeczach dla niego nieistotnych. Zastosowanie technik explainer video w marketingu jest tożsame z filozofią smart. Filozofia smart skupia swoją uwagę na sprycie, nowoczesnych formach przekazu, na zwięzłym i adekwatnym zastosowaniu środków wyrazu. Zagęszczenie przekazu w opozycji do przerostu formy nad treścią sprawia, że explainer video w marketingu cieszy się rosnącą popularnością i powoli wypiera marketing narracyjny i opisowy, sprowadzający się do wyczerpywania tematu, nie uwzględniając większych ograniczeń czasowych. Explainer video jest dla odbiorcy korzystny w dwójnasób: po pierwsze, oszczędza czas odbiorcy, po drugie, trafia w gust odbiorców przez swoją bezpośredniość i zwięzłość.

Docenienie odbiorcy jest jedną z najistotniejszych cech explainer video. Nowoczesne środki marketingu skierowane są nie tylko na uzyskanie dostępu do jak największych mas, ale mają głównie za cel trafienie do odpowiedniej grupy odbiorców. Explainer video w swojej prostocie jest dobrym narzędziem do trafienia w gusta osób wtajemniczonych w temat podlegający marketingowi. Odbiorcy również oceniają zabiegi marketingowe i zdają sobie sprawę z wpływu jaki na nich ma – a z tymi dobrze ocenianymi sami mogą się łatwo utożsamić.