Siłowniki pneumatyczne i hydrauliczne jako elementy pracujące urządzeń muszą zapewnić bardzo precyzyjną pracę. Aby było to możliwe do wspomagania ich pracy w zakresie uzyskania pożądanych parametrów wykorzystywane są pozycjonery. Są to urządzenia, które są montowane często na samych siłownikach i dzięki sygnałom sterującym zadanym przez operatora pozwalają na pracę siłowników zgodnie z oczekiwaniami. Siłowniki dzięki pozycjonerom poruszają się liniowo lub obrotowo w bardzo dokładny sposób.

Dokładność pracy pozycjonerów

pozycjoneryDopływ sygnałów sterujących w postaci odpowiednio dobranych zakresów impulsów pneumatycznych, napięciowych, prądowych lub impulsów dyskretnych wymusza odpowiedni ruch siłownika. Najczęściej spotykane pozycjonery to elektropneumatyczne, które wykorzystują prądowy sygnał sterujący. Praca pozycjonerów w zakresie sterowania ruchami tłoka siłowników wydaje się być oczywista. Jednak to nie jedyne zastosowanie tych urządzeń. Są wykorzystywane jako narzędzie diagnostyczne prawidłowej pracy zaworów. Diagnostyka zaworów opiera się na wykrywaniu stanu szczelności, histerezy zaworu, a także poziomu zużycia zespołu gniazdo-grzyb zaworu. Proces ten polega na wysłaniu sygnału sterującego na dyszę zaworu, a sygnałem zwrotnym jest położenie zaworu. Ustawianie pracy pozycjonera odbywa się za pomocą elektronicznie sterowanych paneli, które przyjmują zadane przez człowieka parametry i przetwarzają je na ruch zaworu. Przy wyborze pozycjonera należy kierować się głównymi parametrami takimi jak sygnał sterujący, liniowość zakresu pracy, histereza. Ważne są też parametry związane z przyłączem powietrza, powtarzalnością pracy, zużyciem powietrza oraz temperaturą środowiska pracy. Pozycjonery to obecnie jedne z najważniejszych sterowników pracy urządzeń zapewniających precyzję i ograniczających marnotrawstwo energii.

 Sterowniki pozycyjne to obecnie najczęściej spotykane urządzenia sterujące pracą maszyn i urządzeń. Zadania, które wykonują pozwalają na optymalizację procesów produkcji pod względem dokładności wytwarzania, a także oszczędności wykorzystywanych do zasilania mediów. Bardzo ważne jest też z punktu oszczędności kosztów zatrudnienia. Do obsługi całych ciągów technologicznych wystarczy 1 lub 2 osoby odpowiednio wyszkolone w zakresie automatyki.