Nie każdy zdaje sobie sprawę jak ważne jest dobranie nawozu pod katem składu chemicznego i typu gleby. Użycie nieodpowiedniego nawozu do gleby może spowodować jej wysuszenia, co doprowadzi do poważnych problemów ze wzrostem uprawianych roślin. Dlatego tez tak ważne jest rzetelne przebadanie próbek gleby.

Jak badana jest kwasowość gleby?

badania kwasowości glebyW obecnych czasach nie wynaleziono jeszcze nawozu, który mógłby być używany uniwersalnie w każdym typie gleby. Dlatego te ż tak ważne jest, aby dopasować rodzaj nawozu do składu chemicznego i biologicznego gleby, gdyż w innym wypadku użycie danej substancji do nawożenia może przynieść rezultat odwrotny od zamierzonego. Dlatego też coraz wiesza liczba rolników decyduje się na  badania kwasowości gleby, dzięki którym znacznie prościej jest dobrać odpowiedni nawóz do gleby. Takie badanie oczywiście musi być wykonane jedynie przez profesjonalne laboratoria, które będą w stanie uchwycić czasem minimalne różnice pomiędzy poszczególnymi typami gleby. W celu badania pobierana jest próbka gleby, a następnie jest on dokładnie badana pod kątem jej właściwości. Zdecydowanie tą najważniejsza właściwością, mającą największy wpływ na to jak będzie reagować gleba po aplikacji nawozu, jest parametr kwasowości. To właśnie kwaśność gleby, może bowiem odpowiadać za to, że wzrost upraw będzie zbyt wolny, lub tez ogólne nie będzie zachodziło zjawisko wegetacji. W związku z tym znaczna część nawozów jest opracowanych w ten sposób, aby obniżały one kwasowość gleby do określonego poziomu. Oczywiście zbyt niska kwaśność gleby jest co najmniej równie niekorzystna jak zbyt wysoka, dlatego też tak ważne jest określenie dokładnego poziomu kwaśności jeszcze przed pierwszym użyciem nawozu. Na przestrzeni lat i różnych czynników, między innymi warunków pogodowych, kwasowość gleby może się zmieniać. Dlatego też badania kwasowości należy w miarę możliwości powtarzać co kila lat, aby mieć pewność, ze użycia danego nawozu nie spowoduje jakiś niekorzystnych z punktu widzenia uprawy skutków.

Właściwe nawożenie gleby jest bardzo ważne, aby zjawisko wegetacji zachodziło jak najszybciej. Oczywiście nie każdy nawóz nadaje się do użycia na każdym typie gleby. Dlatego też zanim wprowadzimy jakiś nowy nawóz, warto wykonać odpowiednie badania gleby.