Gęste zaludnienie i poważna nadwyżka produkcyjna prowadzą do nadmiernego wytwarzania odpadów. W związku z tym zanieczyszczenie środowiska jest obecnie tak wielkie, że bez kompleksowej polityki recyklingowej za kilkanaście lat ziemię przysypią śmieci. Dlatego niezwykle istotne są odpowiednie działania już od poziomu najmniejszych jednostek administracyjnych na szczeblu międzynarodowym kończąc.

Jak zutylizować azbest?

szybka utylizacja azbestuKażdy nawet najmniejszy wkład w utylizację i recykling odpadów jest niezwykle istotny i przekłada się na osiągnięcia globalne. Coraz częściej odchodzi się od produktów szkodliwych dla środowiska i ludzi, zastępując je bardziej przyjaznymi i biodegradowalnymi. Jeszcze kilka lat temu większość dachów w Polsce pokrywały płyty azbestowe, które obecnie są już rzadko spotykane. Stało się to dzięki hojnym dotacjom z Unii Europejskie, które wydatnie wspomogły mieszkańców wielu miast i wsi. W związku z tym należało przygotować odpowiednie firmy i stanowiska, aby szybka utylizacja azbestu mogła przebiegać sprawnie i bez kłopotów. Żeby tego dokonać, należy kompleksowo przeszkolić ludzi na każdym szczeblu, poczynając od dekarzy, kończąc na etapie przetwarzania. Ponieważ jest to produkt bardzo szkodliwy zarówno dla człowieka, jak i środowiska niezwykle ważne jest dostosowanie się do ścisłych procedur, określonych w rozporządzeniach. Odpady niebezpieczne, jak azbest posiadają groźne właściwości, w związku z tym wymagają szczególnej ostrożności i rozwagi. Powinny być składowane w odpowiednich warunkach i dokładnie zabezpieczone w miejscu odbioru przez firmy do tego przystosowane. Transport tego typu odpadów musi być wykonany przez przeszkolony personel, a środki transportu muszą spełniać określone warunki zgodnie z konwencją ADR, dotyczącą przewozu materiałów niebezpiecznych. Demontaż płyt azbestowych na każdym etapie jest kontrolowany przez instytucje nadzoru budowlanego i inspekcji pracy, czego powinien dopełnić zarówno dostawca, jak i odbiorca materiałów szkodliwych.

Azbest może być utylizowany tylko przez określone firmy, które dopełnią wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Po zakończeniu całej procedury powinny być sporządzone dokumenty świadczące o prawidłowości wykonanego zadania. Jest to dość żmudne i skomplikowane działanie, ale większość firm zajmujących się utylizacją prowadzi kompleksową obsługę klienta.