Mikrokontroler monitoruje ciśnienie i moduluje napięcie pompy, aby utrzymać stałe ciśnienie. Sterownik o dużej mocy i maksymalnym prądzie drenu 35 A napędza silnik pompy. Może napędzać pompy motocyklowe lub samochodowe. Sterownik pompy paliwa zyskał spore zainteresowanie entuzjastów wtrysku paliwa. Zestaw wymaga podstawowego przylutowania elementów przelotowych i przewodów połączeniowych.

Elementy sterowników pompy wtryskowej

naprawa sterownika pompy wtryskowejCzęści do montażu powierzchniowego są wstępnie przylutowane i zaprogramowane na płycie, więc nie są wymagane żadne specjalne umiejętności lutowania powierzchniowego. Okazuje się, że wiele samochodów wykorzystuje elektroniczne czujniki ciśnienia szyny paliwowej (FRP) do kontrolowania ciśnienia w układzie paliwowym. Jest to duża poprawa w stosunku do rozruchu linii, która powoduje duże prądy rozruchowe i nadmierne zużycie mechaniczne, co sprawia że może być konieczna naprawa sterownika pompy wtryskowej. Jednak podstawowe sterowanie V / Hz ma pewne ograniczenia wydajności – na przykład nie dokonuje żadnych regulacji poślizgu silnika indukcyjnego, ponieważ nie ma mechanizmu sprzężenia zwrotnego. Dodatkowo sterowanie V / Hz będzie miało ograniczenia momentu obrotowego przy niskich prędkościach. Odpowiedzią jest sterowanie silnikiem ASCL firmy. ASCL wykorzystuje zaawansowany model silnika i stale mierzy prąd wyjściowy VFD i siłę przeciwelektromotoryczną silnika w celu dokładnego obliczenia prędkości silnika. Napęd jest w stanie dokonać niewielkich regulacji prądu na poziomie mikrosekund, aby zapewnić optymalny punkt pracy, nawet przy zmniejszonych prędkościach. Ponieważ ASCL nie wymaga żadnego sprzężenia zwrotnego i może być używany z każdym producentem silników indukcyjnych, można go łatwo dodać do istniejących instalacji. Aby sterowanie było jeszcze bardziej czułe, zamiast silnika indukcyjnego można zastosować silnik serwo. Silnik serwo PM zapewni zwiększoną gęstość mocy, szybkość reakcji i sprawność w porównaniu z silnikiem indukcyjnym. Oprogramowanie SCL działa podobnie jak ASCL, z wyjątkiem tego, że jest przeznaczone do użytku z synchronicznym silnikiem PM.

W niektórych zastosowaniach gaz musi przepływać przez długą rurkę (zwykle wbija się w solenoid), aby umożliwić utratę ciepła do otaczającego powietrza, podobnie jak przewodnictwo cieplne metalu miedzi używanego w parze transportowej. Aby poprawić wydajność, często podłączana jest rura skraplacza, aby przyspieszyć chłodzenie radiatora. Radiator wykonany jest z dobrze przewodzącej ciepło metalowej płyty.