Prowadzenie firmy to nie lada wyzwanie. Trzeba jednocześnie zajmować się wieloma sprawami. Szczególnie istotne jest tworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy. To jest możliwe tylko wówczas, gdy pracownika i przestrzeń roboczą wyposaży się w odpowiednie wyposażenie. W magazynie szczególnie istotne są regały. Nie wystarczy jednak tylko umieścić je w magazynie. Koniecznie trzeba okresowo sprawdzać ich stan. 

Elementy przeglądu regałów magazynowych

przegląd regałów magazynowychDziałanie takie jak przegląd regałów magazynowych jest obowiązkowe. Musi być ono wykonywane cyklicznie, mniej więcej w równych odstępach czasu. Wykonane może być tylko przez uprawnione osoby. Te swoje umiejętności nabywają dzięki licznym szkoleniom i kursom oraz doświadczeniu. Regały sprawdzenia są pod kątem przydatności do dalszego użytkowania. Osoby wykonujące to zadanie sprawdzają, iż są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dotyczy to także maksymalnego obciążenia, jakie może być na nich umieszczone. Obecność tabliczek znamionowych to jeden z głównych punktów jaki podlega kontroli. Do tego dochodzi sprawdzenie ich stanu technicznego. Osoby odpowiedzialne wyszukują wszelkich oznak zniszczenia oraz zużycia. Sprawdzają czy kluczowe elementy nie ulegają korozji. Dotyczy to szczególnie tych regałów, które przechowywane są w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza. Niezmiernie istotne jest także przygotowanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wykonanie przeglądu. To ona bowiem z pewnością będzie sprawdzana podczas audytu zewnętrznego lub kontroli innych organów. Źle związku z tym warto zadbać o jej kompletność. Na szczęście sprawdzeni specjaliści od przeglądów na pewno nie zapomną o tak kluczowej kwestii. Po zakończonym przeglądzie wydawana jest bowiem decyzja dotycząca możliwości dalszego użytkowania konstrukcji. 

Każdy kto posiada w swoim magazynie tak cenne wyposażenie jak regały, powinien zadbać o ich bezpieczeństwo. To nie jest możliwe bez cyklicznego sprawdzania stanu tych konstrukcji. Wykonywanie przeglądów regałów magazynowych należy do obowiązków przedsiębiorcy. Warto jednak korzystać z usług profesjonalistów z tej branży. Tylko oni przegląd wykonają zgodnie ze sztuką. Sprawdza wszystkie istotne aspekty, a to pozwoli na bezpieczne korzystanie z konstrukcji.