Herbicydy (rodzaj pestycydów), powszechnie znane także jako środki chwastobójcze, to substancje stosowane do zwalczania niepożądanych roślin. Ich wykorzystanie może być uzupełnieniem mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. Herbicydy selektywne zwalczają określone gatunki chwastów, pozostawiając pożądane rośliny uprawne stosunkowo nietknięte.

Herbicydy selektywne i nieselektywne (Boxer Syngenta)

Boxer 800ECHerbicydy nieselektywne (w produktach komercyjnych nazywane czasem całkowitymi środkami chwastobójczymi) mogą być stosowane do oczyszczania nieużytków, terenów przemysłowych i budowlanych, torów i nasypów kolejowych, ponieważ zabijają całą roślinność, z którą mają kontakt. Oprócz selektywności/nieselektywności, inne ważne rozróżnienia obejmują trwałość (zwaną również działaniem resztkowym: jak długo produkt pozostaje na miejscu i pozostaje aktywny), sposób pobierania (czy jest wchłaniany tylko przez liście nadziemne, przez korzenie, czy w inny sposób) oraz mechanizm działania (jak działa). Dawniej jako herbicydy wykorzystywano produkty takie jak sól kuchenna i inne sole metali, które jednak stopniowo wyszły z użycia. Nowoczesne środki chwastobójcze (m.in. Boxer 800EC, stosowany do jesiennej ochrony zbóż ozimych) są często syntetycznymi naśladowcami naturalnych hormonów roślinnych, które zakłócają wzrost roślin docelowych. Termin „herbicyd ekologiczny” oznacza herbicydy przeznaczone dla rolnictwa ekologicznego.

Niektóre rośliny wytwarzają także własne naturalne herbicydy, np. rodzaj Juglans (orzechy włoskie), czyli drzewo niebieskie. Takie działanie naturalnych herbicydów i inne powiązane interakcje chemiczne nazywa się allelopatią. Ze względu na odporność na herbicydy, w wielu produktach łączy się herbicydy o różnych sposobach działania.