Zgodnie z polskim prawem, każda firma musi mieć zapewnione szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy. Pracodawca nie może zatrudnić pracownika, który nie posiada takich szkoleń, gdyż jest potencjalnym zagrożeniem.

Jakie szkolenia realizują firmy BHP?

firma bhp warszawaIdąc do nowej pracy, przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków, musimy zostać przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa pracy, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. W przeciwnym przypadku, pracodawca naraża się na wysokie kary pieniężne. Aby przeprowadzać takie szkolenia, trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. Niektórzy pracodawcy je mają i sami szkolą pracowników, ale jeżeli ich nie mamy, to najlepiej skorzystać z zewnętrznej firmy specjalizującej się w tym zakresie, szczególnie jeżeli nasza firma jest duża i posiada sporo działów. Jeżeli interesuje nas dobra firma BHP Warszawa jest miastem, gdzie funkcjonuje ich przynajmniej kilkadziesiąt. Przeszkolenie pracownika z zakresu BHP powinno się odbyć w pierwszym dniu jego pracy i musi ono obejmować jego stanowisko, czyli omówienie bezpiecznego sposobu wykonywania swoich obowiązków, ogólnych zasad poruszania się po firmie, oraz omówienie ochrony przeciwpożarowej w taki sposób, aby w razie zagrożenia, każdy wiedział co ma robić. Szkolenia prowadzone przez firmy BHP mają na celu uświadomienie pracowników o możliwości zaistniałych niebezpieczeństw i sposobie ich uniknięcia, oraz właściwej reakcji jeżeli ono już wystąpi. Nieprzeszkolony pracownik, może spowodować wypadek nieświadomie.

Istnieje wiele rodzajów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą one być dopasowane do zakładu pracy w jakim są przeprowadzane i dotyczyć ryzyk jakie mogą się w nim pojawić. Inne szkolenie będzie w firmie chemicznej, a inne w informatycznej.

Więcej informacji można znaleźć na www.admir.com.pl