Obecnie występuje spory ruch zarówno na drogach jak i ciągach komunikacyjnych po których poruszają się piesi czy rowery. W związku z tym istnieje potrzeba odseparowania niektórych powierzchni tak żeby po danej przestrzeni poruszały się tylko osoby lub pojazdy do tego uprawnione. Najprostszym sposobem jest naniesienie znaków poziomych oraz pionowych, które mają za zadanie informować o przeznaczeniu danego odcinka drogi.

Montaż słupków na ciągach rowerowych

słupek u 12cW niektórych przypadkach jest to jednak niewystarczające. Zdarzają się bowiem fragmenty drogi na których należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przykładem takiego elementu może być słupek u 12c, który ma za zadanie niedopuszczenie do wjeżdżania pojazdów na chodniki, ciągi rowerowe, i piesze. Dzięki temu w zabezpiecza on życie oraz mienie uczestników ruchu. Oprócz tego pełni on funkcję informacyjną. Poprzez zastosowane pasy kolorów białego i czerwonego ostrzega on kierowców i informuje o konieczności zachowania wzmożonej ostrożności. Słupki u 12 c wykonane są z ocynkowanej rury stalowej o średnicy 120mm oraz wysokości całkowitej 1200mm. Standardowo słupek malowany jest farbą proszkową w kolorze białym oraz oklejany czerwonymi pasami odblaskowymi. Montaż słupków odbywa się przez zabetonowanie.

Warto dodać, że elementy te muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty, które potwierdzają ich właściwości użytkowe a także zgodność wykonania z obowiązującymi normami czy przepisami. Warto dodać, że ten element infrastruktury drogowej nabyć można za pośrednictwem firm zajmujących się jego produkcją. Ogłoszenia można znaleźć najłatwiej za pośrednictwem Internetu oraz zawartych tam informacji. Jak widać bezpieczeństwo na drodze może być zapewnione na różny sposób.