Właściwie wykonane odwierty są ważnym elementem całej instalacji ogrzewania pompą ciepła. Powinny być one wykonywane jak najgłębiej, co sprzyja stabilności wykorzystywania takiego dolnego źródła. Dzięki wykonaniu odpowiednio długich odwiertów możliwe jest zredukowanie do minimum części dolnego źródła o niższej aktywności. Co jeszcze warto wiedzieć o odwiertach pod pompę ciepła?

Szukamy firmy do odwiertów dla pomp ciepła

odpowiednie odwierty dla pomp ciepłaWybór optymalnej długości odwiertów powinien uwzględniać różnorodne czynniki, takie jak zapotrzebowanie na moc grzewczą (lub chłodniczą) budynku, docelową moc wykorzystanej pompy ciepła czy strukturę gruntu (ilość odbioru ciepła w poszczególnych warstwach gruntów). Znaczenie ma jednocześnie ilość odwiertów, a także średnica czy rodzaj dobranej sondy. Warto wybrać odpowiednie odwierty dla pomp ciepła. Przewymiarowanie długości kolektora może skutkować zbędnym zwiększeniem kosztów inwestycji w pompę ciepła. Jednocześnie zaplanowanie zbyt małego odwiertu może skończyć się niewydolnym systemem ogrzewania nieruchomości. Z tego powodu należy w sposób profesjonalny i staranny oszacować długość odwiertu. Profesjonalne firmy biorą odpowiedzialność za wydajność pracy całej instalacji ogrzewania pompą ciepła. Do odwiertów o głębokości powyżej trzydziestu metrów konieczne jest wykonanie projektu robót geologicznych. Natomiast odwierty o głębokości ponad stu metrów powinny dodatkowo posiadać plan ruchu górniczego. Dokumenty te docelowo powinny zostać złożone w odpowiednich urzędach. W Polsce oprócz odwiertów stosowane jako dolne źródło ciepła są również kolektory poziome. Nie wymagają one dokumentacji geologicznej oraz są tańsze w wykonaniu, niż w przypadku kolektorów pionowych. Wyróżniają się one jednak znacznie większą zajmowaną powierzchnią działki i jednocześnie chłodzą znacznie mniej skutecznie. Jako dolne źródło ciepła mogą również zostać zastosowane wody gruntowe, jeżeli jest zapewniony ich stały pobór.

Wykonywanie odwiertów do instalacji gruntowej pompy ciepła powinno być realizowane w oparciu o wysokiej jakości sprzęt., na przykład na turbulentnej sondzie. Pracownicy firmy powinni dbać zarówno o minimalizowanie, jak i zrównoważenie oporów przepływu na różnych odwiertach. Najlepszym rozwiązaniem są oferty kompleksowego wykonania dolnego źródła pompy ciepła, zarówno poprzez wprowadzenie budynku, do rozdzielacza i z napełnieniem kolektorów roztworem glikolu.