Organizacja pozarządowa FSC jest niezależnym podmiotem, który zajmuje się odpowiedzialnym zarządzaniem obszarami leśnymi. Promuje zasady odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Wydaje stosowne certyfikaty dla właścicieli i producentów wyrobów drzewnych, które gwarantują, że podmioty te postępują zgodnie ze standardami ochrony lasów oraz z poszanowaniem ekosystemu.

Uzyskiwanie certyfikatu FSC

certyfikacja fscOrganizacja FSC powstała w roku 1993. Składa się z przedstawicieli 25 krajów. Wśród jej członków są ekologowie, leśnicy, producenci drzewni oraz reprezentanci handlu. Wszystko po to, by uwzględnić interesy różnych grup społecznych i stworzyć podmiot cieszący się powszechnym zaufaniem. W ten sposób powstała jedna z najbardziej uznanych organizacji zajmujących się certyfikacją lasów i produktów drzewnych. Promuje odpowiedzialne gospodarowanie obszarami leśnymi. Cieszy się poparciem głównym organizacji ekologicznych. Posiadanie jej certyfikatu jest wiarygodną oznaką dbania o żywotność lasów i poszanowania środowiska naturalnego, przy jednoczesnej opłacalności ekonomicznej. Certyfikacja fsc przebiega etapowo. Najpierw konieczne jest zapoznanie się z ofertą i podpisanie stosownego kontraktu. Oznacza to, że właściciel lasu lub przedsiębiorca akceptuje standardy organizacji i zobowiązuje się do przestrzegania jej wytycznych. Następnie przygotowywana jest procedura FSC i przeprowadzany szczegółowy audyt.

Certyfikat wydawany jest na okres pięciu lat, a co raku odbywają się audyty kontrolne, zapewniające przestrzeganie wszystkich zaleceń prawidłowej gospodarki. W Polsce takie certyfikaty posiadają niemal wszystkie nadleśnictwa podlegające Lasom Państwowym. W 2017 roku pierwszy raz udało się uzyskać certyfikat właścicielowi prywatnemu. Jest to duże wyróżnienie i oznaka najwyższych standardów.