Przed założeniem własnej działalności gospodarczej musimy zadbać o uzyskanie wielu pozwoleń i załatwienie niezbędnych formalności, szczególnie związanych z wynajmem lokalu w celu prowadzenia działalności. Jedna z tych formalności jest tak zwany paszport energetyczny, dokument, który określa zapotrzebowanie na energię budynku, który jest wynajmowany w celu prowadzenia w nim firmy.

Kto sporządza charakterystykę zapotrzebowania energetycznego?

charakterystyka energetyczna budynkówDokument, o którym wspomniałem powyżej, jest jednym z niezbędnych warunków, aby w ogóle otrzymać pozwolenie na budowę budynku. Charakterystyka energetyczna budynków ma bowiem wymóc na deweloperach i architektach, stosowanie takich rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na zużycie energii w nowo budowanych obiektach. Oszczędzanie energii jest łatwiejsze, gdy jest wspomagane przez przemyślaną konstrukcję budynku – stosowanie dużych okien, dobrą izolację termiczną, czy jak największą ilość świetlików stropowych. W ten sposób można znacząco ograniczyć pobór energii na klimatyzację, ogrzewanie elektryczne, czy oświetlenie obiektów biurowych. Paszport energetyczny ma zaś za zadanie określić już przed oddaniem danego obiektu do użytku, jak wiele energii będzie zużywane w jego codziennej eksploatacji. Wyliczenia są najczęściej podawana w kilowatach na metr kwadratowy danego budynku, więc im większy budynek, tym trudniej mu uzyskać pozwolenie na budowę i tym więcej rozwiązań konstrukcyjnych oszczędzających energie musi być w nim zastosowane. Charakterystyka energetyczna budynku jest sporządzana przez zewnętrzne firmy i musi być pozytywnie rozpatrzona przez właściwy organ lokalnego urzędu. Aby zmniejszyć koszty sporządzenia tego dokumentu, łatwo przechować dokumenty związane z projektem budynku, gdyż może to znacznie przyśpieszyć pozytywne zaopiniowanie tego zaświadczenia i wpłynąć na zmniejszenie ceny. Na rynku funkcjonuje obecnie wiele firm, które zajmują się sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków, więc nie ma potrzeby zajmowania się tym samodzielnie.

Paszport energetyczny jest bardzo ważnym dokumentem, szczególnie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię w naszym społeczeństwie. Im więcej dużych budynków będzie wyposażonych w pro-ekologiczne rozwiązania konstrukcyjne, tym łatwiej będzie zapobiec sytuacjom takim jak przerwy w dostawach energii elektrycznej.