Ilość zużywanej paszy przez zwierzęta może być czasami naprawdę duża, ponieważ reakcja będzie uzależniona nie tylko od ilości zwierząt, ale również od ich wieku. Przyglądając się automatowi paszowemu, błyskawicznie zrozumiemy, że zdecydowanie zmniejsza on ilość pracy przy tucznikach, bo może pomieścić tej paszy naprawdę dużo. Skoro pasza będzie doprowadzona automatycznie, to nie ma mowy o wysiłku.

Co należy wiedzieć automatach paszowych?

automaty paszowe dla tucznikówDoprowadzenie paszy nie mogłoby się odbywać w sposób skuteczny, gdyby nie fakt, że nawet w czymś takim znajduje się sterownik, który kontroluje ilość paszy trafiającej do zwierząt. W każdym automacie paszowym mogą być jednak wprowadzone zupełnie inne ustawienia, ponieważ zależą one od tego, do ilu stanowisk jest on przystosowany. W ofercie producentów tego typu rzeczy są automaty ze stanowiskami po wszystkich stronach i takie, które mają te stanowiska tylko z jednej strony, ponieważ dzięki temu możemy lepiej wykorzystać całą dostępną przestrzeń budynku. Wygodne automaty paszowe dla tuczników mają nawet fabrycznie wykonane metalowe przegrody. Dzięki nim zwierzęta w czasie pobierania pokarmu nie będą walczyły i okaleczały się nawzajem. Kształt automatów jest dopasowany do anatomii tych zwierząt, ale to nie wszystko, bo ściany wykonuje się tak, żeby nie mogły one łatwo cennego pokarmu rozsypywać.

Kupując automat do podawania paszy pod postacią suchą, zauważymy, że jest tak zbudowany, iż poidło znajduje się obok, więc pasza nigdy nie zmieni swojej konsystencji. Również brak reakcji chemicznej pomiędzy stalą, z jakiej powstał automat, a paszą ma pozytywny wpływ na jej jakość. Stal zapewnia zawsze całemu automatowi odpowiednią stabilność dzięki ciężarowi. Nie bez znaczenia jest kształt całej konstrukcji.