Dzięki stabilnej sytuacji gospodarczej w latach 2016- 2017 mogliśmy zauważyć ogromny wzrost koniunktury w sektorze budownictwa mieszkalnego. W samym 2017r. zrealizowano około 179,5 tys. inwestycji, łącznie wydano o 18,3% więcej pozwoleń na realizację projektów budowlanych i rozpoczęto prace w obrębie blisko 206tys. mieszkań, a wprowadzenie wymogów jakościowych dla działania kotłów zasilanych paliwami stałymi w znacznym stopniu przyczyniło się do wzrostu na rynku kotłów kondensacyjnych i zasilanych paliwem gazowym.

Rozwój na rynku kotłów gazowych

kotły gazowe sopotDzięki zmianom na rynku determinowanym przez dyrektywy Erp, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej będzie w dalszym ciągu stymulować sektor handlu i wymiany, poprzez co mamy szansę spodziewać się systematycznego wspierania rozwoju OZE w obrębie inwestycji indywidualnych jak również instalacji sieciowego zaopatrzenia w ciepło dla aglomeracji miejskich. W wyniku takich działań dalszy rozwój rynku jakim są kotły gazowe Sopot może kierować się w stronę zasilania sieci grzewczych za pomocą biomasy, co w bezpośredni sposób może przyczynić się do systematycznego wspierania ogrzewania elektrycznego. W 2017r. mogliśmy zaobserwować imponujący wzrost zakupu kondensacyjnych kotłów grzewczych, blisko 26,5% wyższy niż w poprzednim roku. Nowoczesna technologia spalania wewnątrzkomorowego zastosowana w kotłach kondensacyjnych pozwala na zwiększenie efektywności systemu grzewczego o równowartości około 109% w przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł ciepła. Ponadto umożliwia także odzyskiwanie strat ciepła za pomocą spalania substancji szkodliwych, co przyczynia się do obniżenia temperatury spalin emitowanych do środowiska. W rezultacie wybierając kocioł kondensacyjny emitujemy 65% mniej zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza w swoim najbliższym środowisku. Do instalacji możemy podłączyć również podgrzewacze wody lub wężownicę dzięki czemu zyskamy możliwość podgrzania cieczy dla zaspokojenia potrzeb gospodarczo- bytowych.

Imponujący wzrost sprzedaży urządzeń instalacji grzewczych jakimi są kotły ustabilizował się, stymulując tym samym rozwój technologiczny urządzeń V klasy, do których należą automatyczne podajniki, które wpływają na komfort eksploatacji urządzenia. Chcąc zwiększyć efektywność, a tym samym optymalizację działania sieci grzewczej w naszym domu możemy wyposażyć się w zegar sterujący, który umożliwi przystosowanie poziomu temperatury w domu adekwatnie do naszych potrzeb oraz będzie współpracował z czujnikami zewnętrznymi, przez co automatycznie przygotuje operatywny harmonogram ogrzewania z wyprzedzeniem.